Spotkanie młodych w Drohiczynie Drukuj

Dnia 1 maja w Drohiczynie odbyło się spotkanie młodych - dziękczynienie za dar beatyfikacji Jana Pawła II. W trakcie jego trwania młodzi ludzie,
w odpowiedz ina apel Księdza Biskupa zagrało na gitarach Apel Jasnogórski, Barkę oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego – udało się zagrać na
ok. 80 instrumentach. W spotkaniu wzięło udział 12 gitarzystek uczących się w Zespole Szkół w Skrzeszewie.