Poprzez taniec poznajemy historię i kulturę naszej Małej Ojczyzny Drukuj

Gmina Repki realizuje projekt


,,Poprzez taniec poznajemy historię i kulturę naszej Małej Ojczyzny”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach projektu zakupiono 20 kompletów strojów ludowych dla dzieci uczestniczących w zajęciach kółka tanecznego.
Projekt realizowano od stycznia do marca 2011 r. w Zespole Szkół w Skrzeszewie.
Celem projektu jest pobudzenie i zainspirowanie społeczności lokalnych do aktywności na rzecz odkrywania dziedzictwa historycznego.
Celem organizacji nauki tańca ludowego jest wykorzystanie potencjału historycznego i kulturowego naszego regionu.

Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz
Wójt Gminy Repki