Poprzez taniec poznajemy historię... Drukuj

Wójt Gminy Repki realizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 - Działanie 413 Wdrażanie strategii rozwoju "dla małych projektów" pt. "Poprzez taniec poznajemy historię i kulturę naszej Małej Ojczyzny".
W ramach realizacji ww. projektu od stycznia do końca marca 2011 roku w Zespole Szkół w Skrzeszewie realizowany jest projekt pt. "Poprzez taniec poznajemy historię i kulturę naszej Małej Ojczyzny". Ma on na celu przybliżenie kultury i historii naszego terenu poprzez naukę tańców – poloneza i mazura.
Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek) po 1 godzinie przez p. Janinę Kalinowską i Magdalenę Chomać.