forex trading logo

Home
Narodowe czytanie PDF Drukuj Email

W s?oneczny sobotni poranek, 07 wrze?nia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Skrzeszewie zebra?a si? liczna grupa uczniw, ich rodzicw, przedstawicieli lokalnego ?rodowiska: dzia?aczki Ko?a Gospody? Wiejskich w Liszkach, plastycy pa?stwo Kuniccy w?a?ciciele Galerii RE, nauczyciele czynni i emerytowani. Celem spotkania sta?a si? prezydencka akcja wsplnego czytania nowel polskich. Go?ci powita?a dyrektor szko?y, pani Anna Skwierczy?ska i zainicjowa?a spotkanie czytaj?c pierwsz? stron? Katarynki Boles?awa Prusa. Kolejne strony noweli czytali uczniowie, rodzice, emerytowani nauczyciele i inni zaproszeni go?cie. Akcji towarzyszy?y konkursy: pi?knego czytania i plastyczny zwi?zany z tematyk? noweli. Uczestnicy otrzymali nagrody.

Spotkanie przebiega?o w przyjemnej, kameralnej atmosferze i rozmowach przy herbacie i cie?cie przygotowanym przez panie z Ko?a Gospody? Wiejskich w Liszkach. Mamy nadziej?, ?e przedsi?wzi?cie to na sta?e wpisze si? w kalendarz naszej szko?y. 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.