forex trading logo

Home
Zespół Szkół w Skrzeszewie
Dzie? Babci i Dziadka PDF Drukuj Email


W bie??cym roku szkolnym dzieci ucz?szczaj?ce do przedszkola, klasy O oraz klas I-III w Zespole Szk? w Skrzeszewie postanowi?y wsplnie uczci? ?wi?to Bab? i Dziadkw. Z tej okazji przygotowa?y akademi?, podczas ktrej zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci recytatorskie, wokalne, taneczne i instrumentalne. Mog?y rwnie? pochwali? si? zdolno?ciami plastycznymi na koniec Babcie i Dziadkowie otrzymali upominki wykonane przez dzieci.

 
Poprzez taniec poznajemy histori?... PDF Drukuj Email

Wjt Gminy Repki realizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007 2013 - Dzia?anie 413 Wdra?anie strategii rozwoju "dla ma?ych projektw" pt. "Poprzez taniec poznajemy histori? i kultur? naszej Ma?ej Ojczyzny".
W ramach realizacji ww. projektu od stycznia do ko?ca marca 2011 roku w Zespole Szk? w Skrzeszewie realizowany jest projekt pt. "Poprzez taniec poznajemy histori? i kultur? naszej Ma?ej Ojczyzny". Ma on na celu przybli?enie kultury i historii naszego terenu poprzez nauk? ta?cw poloneza i mazura.
Zaj?cia prowadzone s? 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek) po 1 godzinie przez p. Janin? Kalinowsk? i Magdalen? Choma?.

 
PDF Drukuj Email

Publiczna Szko?a Podstawowa w Skrzeszewie im. 19 Pu?ku U?anw Wo?y?skich w ramach projektu Szko?a Rwnych Szans II edycja realizuje w partnerstwie z Fundacj? Rozwoju Demokracji Lokalnej poni?sze zaj?cia pozalekcyjne i pozaszkolne:

Zaj?cia dydaktyczno-wyrwnawcze z matematyki

Zaj?cia korekcyjno-kompensacyjne.

Cykl zaj?? Spotkanie z ksi??k?.

Zaj?cia z rytmiki dla uczniw z dysfunkcjami

Odrabianie lekcji pod opiek? nauczycieli dla uczniw z problemami w nauce.

Ko?o informatyczno-fotograficzne

Ko?o matematyczne.

Liczba uczniw realizuj?cych projekt - 126

w tym: 66 dziewczynek

60 ch?opcw

Czas trwania projektu od 1 pa?dziernika 2010 roku do ko?ca czerwca 2011 roku.

Od 1 kwietnia 2011 roku w ramach projektu b?d? realizowane wycieczki dydaktyczne:

2 dniowa wycieczka dydaktyczna na trasie Pozna? - Biskupin Gniezno

5 cio dniowa wycieczka edukacyjna do Zakopanego

oraz 2 wycieczki 1 dniowe do Warszawy na spektakle teatralne

 
« pierwszapoprzednia41424344454647następnaostatnia »

Strona 47 z 47


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.