forex trading logo

Home
Zespół Szkół w Skrzeszewie
Konkurs Bibilijny PDF Drukuj Email

10 marca 2011 roku w Zespole Szk? w Skrzeszewie przeprowadzono szkolny etap Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Spotkanie z Bibli?. 52 gimnazjalistw napisa?o test dotycz?cy Ewangelii wg ?w. Mateusza oraz Ksi?gi Tobiasza. Najlepsze wyniki osi?gn??y uczennice klasy II- Paulina Zbiejczuk i Martyna Teodorczuk i b?d? reprezentowa? szko?? w etapie diecezjalnym.

 
Jeste?my laureatami PDF Drukuj Email

ZESP? SZK? W SKRZESZEWIE LAUREATEM
Zesp? Szk? w Skrzeszewie zosta? laureatem IX edycji Programu Edukacji Przyrodniczej Zaadoptuj kasztanowca w kategorii dzia?ania proekologiczne. Konkurs organizowany jest corocznie przez Tygodnik siedlecki oraz Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym roku otrzymali?my nagrody rzeczowe: mikroskop z monitorem LCD, zestaw preparatw oraz atlasy owadw.
Za prowadzenie zaj?? dyplom uznania otrzyma?a te? P. Izabela Miko?ajczuk jako opiekun grupy uczniw bior?cych udzia? w realizacji programu.

 
Warsztaty muzyczne PDF Drukuj Email

W dniach 4-6 luty2011 roku 22 dziewczyny ze scholi m?odzie?owej SURSUM CORDA z konkatedry oraz ze scholi parafialnej ze Skrzeszewa przebywa?o na warsztatach muzycznych w Domu Rekolekcyjnym Sistr Karmelitanek w Siemiatyczach. Warsztaty te s? ju? coroczn? tradycja obu zespo?w w tym roku odby?y si? ju? po raz 6. Opiek? oraz praca nad rozwojem muzycznym, teatralnym i duchowym sprawowali ks. Krzysztof Malinowski, Lidia Sadowa i Magdalena Choma?. Przez dwa dni dziewczyny mia?y okazj? powalczy? z trem?, zobaczy? jak mog? za?piewa? zarwno solo jak i w grupie, rozwija? zdolno?ci teatralne. Poznawa?y rwnie? liturgie godzin oraz uczestniczy?y we Mszy ?wi?tej. Wracaj?c, zgodnie stwierdzi?y, ze trwa?y za krtko i chcia?y by pojecha? jeszcze raz.

 
Przedszkolaki na zawodach sportowych PDF Drukuj Email

3 lutego 2011 roku na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Soko?owie Podlaskim odby?y si? zawody sportowe dla dzieci przedszkolnych. Skrzeszew reprezentowa?o 18 dzieci, ucz?szczaj?cych na co dzie? do przedszkola i klasy O. Opiek? nad nimi sprawowa?y wychowawczynie p. El?bieta Szymaniak i p. Urszula Siemikowska.

 
Klasy I-III na Igrzyskach PDF Drukuj Email

3 lutego 2011 r. 19 uczniw z klas I-III ze Szko?y Podstawowej w Skrzeszewie wzi??o udzia? w Soko?owskich Igrzyskach Sportowych. W rozgrywkach wzi??y udzia? uczniowie z innych szk? m.in. z Rozbitego Kamienia, Repek, Jab?onny Lackiej. Zawody odby?y si? na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 w Soko?owie Podlaskim. Uczniowie mieli mo?liwo?? rywalizowania w wielu konkurencjach sportowych. Opiek? sprawowa?y panie Danuta Strus i Beata Kurowska.

przedszkolaki na zawodach

 
« pierwszapoprzednia41424344454647następnaostatnia »

Strona 46 z 47


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.